ترتیب بر اساس:
ویلیام شکسپیر ویلیام شکسپیر
ناشر: دات - 11 تیر 1399
750000 ریال 675000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ویلیام شکسپیر ویلیام شکسپیر
ناشر: دات - 13 دی 1399
360000 ریال 324000 ریال
ویلیام شکسپیر ویلیام شکسپیر
ناشر: نشردات - 13 دی 1399
550000 ریال 495000 ریال
هایم گینات، فروزان گنجی زاده (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) هایم گینات
ناشر: دات - 8 تیر 1388
200000 ریال 180000 ریال
دیوید هاروی دیوید هاروی
ناشر: دات - 4 آذر 1398
1600000 ریال 1440000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: نشردات - آذر 1395
250000 ریال 225000 ریال
تزوتان تودوروف، عاطفه طاهایی (مترجم) تزوتان تودوروف
ناشر: دات - 29 اردیبهشت 1392
1500000 ریال 1350000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: دات - تیر 1397
800000 ریال 720000 ریال
دیوید هاروی، عارف اقوامی مقدم (مترجم) دیوید هاروی
ناشر: دات - 17 آذر 1392
800000 ریال 720000 ریال
نانانی، منصوره عباسعلی زاده (مترجم) نانانی
ناشر: دات - 1 اسفند 1386
300000 ریال 270000 ریال
مرتضی محیط، حسین مرتضوی مهدی آباد (ویراستار) مرتضی محیط
ناشر: دات - 27 آذر 1392
5000000 ریال 4500000 ریال
عباسقلی غفاری فرد عباسقلی غفاری فرد
ناشر: دات - 14 بهمن 1393
800000 ریال 720000 ریال
ناشر: دات - 27 اردیبهشت 1393
150000 ریال 135000 ریال
بورلی سیلور، سوسن صالحی (مترجم)، ناصر پورآذر (ویراستار) بورلی سیلور
ناشر: دات - 18 فروردین 1393
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: دات - 7 خرداد 1391
550000 ریال 495000 ریال
نمایش 1 - 15 از 76 مورد