ترتیب بر اساس:
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 13 مهر 1401
1200000 ریال 960000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
جی .پی. واسوانی، فریبا مقدم (مترجم) جی .پی. واسوانی
ناشر: حمیدا - 13 دی 1399
800000 ریال 640000 ریال
جی .پی. واسوانی، فریبا مقدم (مترجم) جی .پی. واسوانی
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 15 شهریور 1399
1400000 ریال 1120000 ریال
نیل دونالد والش، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) نیل دونالد والش
ناشر: حمیدا - 20 آذر 1398
1100000 ریال 880000 ریال
موریل مافروی، فریبا مقدم (مترجم) موریل مافروی
ناشر: حمیدا - 28 بهمن 1386
350000 ریال 280000 ریال
اکهارت تول، فرناز فرود (مترجم) اکهارت تول
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 24 آبان 1399
1000000 ریال 800000 ریال
واسوانی، فریبا مقدم (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) واسوانی
ناشر: حمیدا - اردیبهشت 1397
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 20 بهمن 1398
1500000 ریال 1200000 ریال
دبی فورد، فرناز فرود (مترجم) دبی فورد
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 10 شهریور 1398
450000 ریال 360000 ریال
اکهارت تول، فرناز فرود (مترجم) اکهارت تول
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - 1397
300000 ریال
دبی فورد، فرناز فرود (مترجم) دبی فورد
ناشر: حمیدا - دی 1395
450000 ریال
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - مهر 1395
350000 ریال
الیزابت کوبلر راس الیزابت کوبلر راس
ناشر: حمیدا - 1381
250000 ریال
میگل روئیز، فرناز فرود (مترجم) میگل روئیز
ناشر: حمیدا - 29 آذر 1389
33000 ریال
کاجسا کریشنی بورانگ، نیره عطارچیان (مترجم)، لیدا هادی (ویراستار) کاجسا کریشنی بورانگ
ناشر: حمیدا - 12 مرداد 1384
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد