ترتیب بر اساس:
حمید کشوری، شیوا اسبری حمید کشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 8 مرداد 1400
1200000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
حمید کشوری، شیوا اسبری حمید کشوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 10 آذر 1400
1000000 ریال
جان وبستر، سهراب صارمی، سیامک نجاریان (مترجم) جان وبستر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1 اردیبهشت 1399
850000 ریال
مهناز کارگرسهی، سیامک نجاریان، کیانوش امیری مهناز کارگرسهی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 17 اسفند 1400
480000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 مرداد 1399
500000 ریال
زهرا قیابکلو زهرا قیابکلو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 24 آذر 1399
550000 ریال
بهرام رضائی بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - 21 مهر 1395
900000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 21 فروردین 1400
2800000 ریال
بهرام رضائی بهرام رضائی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مرداد 1396
240000 ریال
هانیتس-دیتر شومان، اولریش کی. تیله، شاهین کاظمی (مترجم)، سپهدار انصاری نیک (مترجم) هانیتس-دیتر شومان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 25 مرداد 1386
200000 ریال
محمد ادریسی، احسان رحمانی محمد ادریسی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 3 آذر 1392
85000 ریال
سیامک جعفری سیامک جعفری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 بهمن 1387
300000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 24 اردیبهشت 1400
2800000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 27 آذر 1385
28000 ریال
حجت رجب زاده حجت رجب زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - مهر 1397
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 445 مورد