ترتیب بر اساس:
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - آبان 1396
150000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
ریچارد شارپلی، اکبر قاسمی (مترجم) ریچارد شارپلی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - دی 1396
170000 ریال
حسین رحیمی کلور حسین رحیمی کلور
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - آبان 1396
180000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - خرداد 1397
ان نیرمالاخاندان، ابراهیم فتائی (مترجم) ان نیرمالاخاندان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - بهمن 1396
200000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - دی 1396
250000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - تیر 1397
180000 ریال
عذرا غفاری عذرا غفاری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - تیر 1397
120000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - تیر 1397
400000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - اردیبهشت 1396
300000 ریال
حسین واثقی دودران، مرضیه عطشان حسین واثقی دودران
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - اردیبهشت 1396
160000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - مرداد 1396
180000 ریال
احمد توبه، سعید صادقزاده حمایتی احمد توبه
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - مرداد 1396
180000 ریال
تی.ام.وی. سوریانارایانا، پی.بی. میستری تی.ام.وی. سوریانارایانا
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - شهریور 1396
150000 ریال
جرجی زیدان، جواد گرجامی (مترجم) جرجی زیدان
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل - شهریور 1396
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 62 مورد