ترتیب بر اساس:
محمد شیخان (زیرنظر)، شهریار مرادی دهقی (زیرنظر)، ابوالفضل ایزدی زاده (به اهتمام)، علی اکبر علی اکبری بایگی (به اهتمام) محمد شیخان (زیرنظر)
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - آبان 1392
150000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
روح الله بهرامی (به اهتمام)، محمد شیخان (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) روح الله بهرامی (به اهتمام)
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - مهر 1391
65000 ریال
محمد شیخان (زیرنظر)، ایرج محمدی (گردآورنده)، سعید حصاری (گردآورنده)، بابک قیاسیان (گردآورنده)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) محمد شیخان (زیرنظر)
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - مهر 1391
105000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (گردآورنده)، محمد شیخان (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) مرکز پژوهش
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - مهر 1391
50000 ریال
محمدحسن صالحی مرام (زیرنظر)، حسین رمادان (گردآورنده) محمدحسن صالحی مرام (زیرنظر)
ناشر: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - اردیبهشت 1395
25000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (تهیه و تنظیم)، محمدعلی زهره ای (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر)، سجاد راعی گلوجه (به اهتمام)، مجید حکیمی خرم (به اهتمام)، حجت الله کریمی (به اهتمام) مرکز پژوهش
ناشر: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، فرهنگ و تمدن - آبان 1391
100000 ریال
محمود احمدی نژاد، محمد شیخان (زیرنظر) محمود احمدی نژاد
ناشر: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - اردیبهشت 1395
80000 ریال
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - مهر 1395
150000 ریال
هوشنگ نصیرزاده (به اهتمام)، حسین رمادان (به اهتمام) هوشنگ نصیرزاده (به اهتمام)
ناشر: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری - شهریور 1396
50000 ریال
رضا مختاری اصفهانی (به اهتمام)، ایرج محمدی (به اهتمام) رضا مختاری اصفهانی (به اهتمام)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
220000 ریال
رضا مختاری اصفهانی (به اهتمام)، ایرج محمدی (به اهتمام) رضا مختاری اصفهانی (به اهتمام)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
250000 ریال
علی اکبر علی اکبری بایگی (به اهتمام)، پرویز اسماعیلی (زیرنظر) علی اکبر علی اکبری بایگی (به اهتمام)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
250000 ریال
علی اکبر علی اکبری بایگی (به اهتمام)، پرویز اسماعیلی (زیرنظر) علی اکبر علی اکبری بایگی (به اهتمام)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
260000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
200000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد