ترتیب بر اساس:
هنری مینتزبرگ، جوزف لمپل، بروس دبلیو آلسترند، محمود احمدپورداریانی (مترجم)، هیبت الله باقری (ویراستار) هنری مینتزبرگ
ناشر: جاجرمی - 1401
2900000 ریال 2610000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: جاجرمی - 1401
4300000 ریال 3870000 ریال
اریک فروم، سمیه السادات آل حسینی (مترجم) اریک فروم
ناشر: جاجرمی - اردیبهشت 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
فرشته پناهی فرشته پناهی
ناشر: جاجرمی - آذر 1401
500000 ریال 450000 ریال
احمد یحیایی ایله ای احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی - 1397
4400000 ریال 3960000 ریال
دریا زندی دریا زندی
ناشر: جاجرمی - شهریور 1393
500000 ریال 450000 ریال
احمد یحیایی ایله ای، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) احمد یحیایی ایله ای
ناشر: جاجرمی - 1391
650000 ریال 585000 ریال
کاظم گلباف کاظم گلباف
ناشر: جاجرمی - بهمن 1386
1200000 ریال 1080000 ریال
لویک اواکم لویک اواکم
ناشر: جاجرمی - شهریور 1390
70000 ریال 63000 ریال
پروین جاجرمی پروین جاجرمی
ناشر: جاجرمی - تیر 1391
400000 ریال 360000 ریال
مریم صوفی، وحید ذنوبی (ویراستار) مریم صوفی
ناشر: جاجرمی - دی 1392
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: جاجرمی - شهریور 1389
500000 ریال 450000 ریال
مارکوس اشنک، جیل کاروان، مریم نوروزی (مترجم)، ماندانا نوروزی (ویراستار) مارکوس اشنک
ناشر: جاجرمی - خرداد 1393
3500000 ریال 3150000 ریال
پروین جاجرمی پروین جاجرمی
ناشر: جاجرمی - 1391
450000 ریال 120000 ریال
محمدعلی نقیب الممالک، ی. رزمی پور(به اهتمام) محمدعلی نقیب الممالک
ناشر: جاجرمی - بهمن 1398
4500000 ریال 4050000 ریال
نمایش 1 - 15 از 173 مورد