ترتیب بر اساس:
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 11 مرداد 1401
1000000 ریال 950000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
زوی بودی، الکس کین، الان جی. مارکوس، سیدمجید شریعت پناهی (مترجم)، روح الله فرهادی (مترجم) زوی بودی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 17 مهر 1401
3000000 ریال 2850000 ریال
سیدمجتبی فنایی، جعفر ربانی (ویراستار) سیدمجتبی فنایی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 9 اردیبهشت 1399
250000 ریال 225000 ریال
سیدسعید خلیقی پور سیدسعید خلیقی پور
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 2 مهر 1400
800000 ریال 720000 ریال
جوئل گرین بلت جوئل گرین بلت
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - اسفند 1395
150000 ریال 135000 ریال
زوی بودی، الکس کین زوی بودی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 9 شهریور 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
میثم کاویانی میثم کاویانی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 12 مهر 1399
600000 ریال 570000 ریال
لوکاس اسنوپک، رضا تهرانی (مترجم) لوکاس اسنوپک
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 26 آبان 1400
1100000 ریال 990000 ریال
آدرین لاریس طغرایی، جیک برنستین، مهدی صفایی قادری (مترجم) آدرین لاریس طغرایی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 24 تیر 1398
500000 ریال 450000 ریال
پل کالیر، بیتا مشایخی (مترجم) پل کالیر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 29 شهریور 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 24 اردیبهشت 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
جواد عشقی نژاد، امیرسینا جیرفتی جواد عشقی نژاد
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 1 تیر 1401
900000 ریال 810000 ریال
آدرین لاریس طغرایی، مهدی صفایی قادری (مترجم) آدرین لاریس طغرایی
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - 24 تیر 1398
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - 17 مهر 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس - 23 مهر 1391
85000 ریال 76500 ریال
نمایش 1 - 15 از 249 مورد