ترتیب بر اساس:
پوراندخت نیرومند پوراندخت نیرومند
ناشر: بازتاب - 12 مرداد 1401
1200000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
فردریک سی. لوننبرگ، بورلی ج. آیربی، وجه الله قربانی زاده (مترجم)، سیدمحمدتقی حسینی مرام (مترجم) فردریک سی. لوننبرگ
ناشر: بازتاب - 14 مهر 1397
1300000 ریال
لئونارد.ام جسوپ، ژوزف ولاسیچ، وجه الله قربانی زاده (مترجم) لئونارد.ام جسوپ
ناشر: بازتاب - 4 اسفند 1398
1650000 ریال
فاطمه فقیری زاده، سیدعباس سیدمحمدی (ویراستار) فاطمه فقیری زاده
ناشر: بازتاب - 20 دی 1392
700000 ریال
ناشر: بازتاب - 21 دی 1388
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 400000 ریال
وجه الله قربانی زاده وجه الله قربانی زاده
ناشر: بازتاب - آذر 1397
180000 ریال
کیمبل وایلز، محمدعلی طوسی (مترجم) کیمبل وایلز
ناشر: بازتاب - 21 دی 1400
1200000 ریال
فاطمه فقیری زاده فاطمه فقیری زاده
ناشر: بازتاب - 21 مرداد 1397
700000 ریال
دیوید رومر، آزادمهر کهرام (مترجم)، مهدی تقوی (مترجم) دیوید رومر
ناشر: بازتاب - 11 مرداد 1397
1250000 ریال
حسین لسانی حسین لسانی
ناشر: بازتاب - 1393
280000 ریال
فردآر دیوید، وجه الله قربانی زاده (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: بازتاب - 19 فروردین 1393
400000 ریال
سیدمحمد طبیبیان سیدمحمد طبیبیان
ناشر: بازتاب - 2 آبان 1390
160000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: بازتاب - 21 دی 1390
450000 ریال
وجه الله قربانی زاده وجه الله قربانی زاده
ناشر: بازتاب - 11 آبان 1392
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 110 مورد