ترتیب بر اساس:
ام.تی سانتوانی، حسین مظفری (مترجم) ام.تی سانتوانی
ناشر: بابازاده - خرداد 1398
250000 ریال 225000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
رضا انصاری، سعید طهماسبی رضا انصاری
ناشر: بابازاده - دی 1393
325000 ریال
فرانس کوسه، محمد تحویل زاده (مترجم)، علی حدیدی (ویراستار) فرانس کوسه
ناشر: اشراقیه، بابازاده - شهریور 1391
390000 ریال
زیبا کیافرد (مترجم)، هرولدار اسمیت (ویراستار)، سینتیا کوملا (ویراستار)، بیرگیت هوگل (ویراستار)، سیروس جاویدی (زیرنظر) زیبا کیافرد (مترجم)
ناشر: اشراقیه، بابازاده - شهریور 1391
110000 ریال
الکساندر اسکایی الکساندر اسکایی
ناشر: بابازاده - آبان 1395
100000 ریال
پروانه نخستین مرتضوی (مترجم) پروانه نخستین مرتضوی (مترجم)
ناشر: بابازاده - آبان 1398
590000 ریال
گرانت بنتلی، دلارام صدرایی شاملو (مترجم)، علی حدیدی (مترجم) گرانت بنتلی
ناشر: بابازاده - شهریور 1398
175000 ریال
ترنس اوستن براون، اسعد آذرنژاد (مترجم)، سایه حاجی قاسمی (مترجم)، مریم احمدزاده (مترجم)، عاطفه نامی (مترجم)، منصوره کاظمی (مترجم)، بهروز جوهری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اشراقیه، بابازاده - اسفند 1393
490000 ریال
بی ستی، حسین مظفری کجیدی (مترجم) بی ستی
ناشر: بابازاده - بهمن 1398
250000 ریال
ناشر: بابازاده - خرداد 1392
500000 ریال
علیرضا تابان علیرضا تابان
ناشر: اشراقیه، بابازاده - اسفند 1393
50000 ریال
ایان واتسون، دلارام صدرائی شاملو (مترجم)، علی حدیدی (مترجم) ایان واتسون
ناشر: اشراقیه، بابازاده - بهمن 1398
395000 ریال
پروین قدمی، محمدرضا ذوالفقاری پروین قدمی
ناشر: بابازاده - بهمن 1398
395000 ریال
محمدرضا ذوالفقاری، پروین قدمی محمدرضا ذوالفقاری
ناشر: اشراقیه، بابازاده - اسفند 1388
125000 ریال
زهرا دلگشا زهرا دلگشا
ناشر: اشراقیه، بابازاده - شهریور 1391
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 122 مورد