ترتیب بر اساس:
ناشر: ایران شناسی - تیر 1395
2300000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 1392
150000 ریال
فرامرز نجدسمیعی فرامرز نجدسمیعی
ناشر: ایران شناسی - 15 اردیبهشت 1392
760000 ریال
نیبور کارستن، پرویز رجبی (مترجم) نیبور کارستن
ناشر: ایران شناسی - 24 بهمن 1390
1500000 ریال
استیون پی. ماران، منصوره جلیل خانی (مترجم) استیون پی. ماران
ناشر: ایران شناسی - اسفند 1395
750000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم)، عبدالله مؤذن زاده کلور (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1392
420000 ریال
محمدرضا نوروزی محمدرضا نوروزی
ناشر: ایران شناسی - 22 شهریور 1390
150000 ریال
سعیده بنی اسدی، سعید چراغی سعیده بنی اسدی
ناشر: ایران شناسی - 22 دی 1392
2400000 ریال
علیرضا زمانی علیرضا زمانی
ناشر: ایران شناسی - مهر 1395
1750000 ریال
محمدرضا آصف شایان محمدرضا آصف شایان
ناشر: ایران شناسی - بهمن 1394
1700000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر)، واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی (تهیه کننده) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 3 آذر 1392
60000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 28 خرداد 1393
50000 ریال
فردریک جان گلداسمید، امید شریفی (مترجم) فردریک جان گلداسمید
ناشر: ایران شناسی - آبان 1395
300000 ریال
گلاودیوس جیمز ریچ، فرامرز آقابیگی(گردآورنده) گلاودیوس جیمز ریچ
ناشر: ایران شناسی - شهریور 1396
900000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1391
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 133 مورد