ترتیب بر اساس:
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 27 شهریور 1390
150000 ریال 65000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 7 بهمن 1391
150000 ریال 65000 ریال
ناشر: ایران شناسی - تیر 1395
2300000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 1392
150000 ریال
فرامرز نجدسمیعی فرامرز نجدسمیعی
ناشر: ایران شناسی - 15 اردیبهشت 1392
760000 ریال
نیبور کارستن، پرویز رجبی (مترجم) نیبور کارستن
ناشر: ایران شناسی - 24 بهمن 1390
700000 ریال
استیون پی. ماران، منصوره جلیل خانی (مترجم) استیون پی. ماران
ناشر: ایران شناسی - اسفند 1395
750000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم)، عبدالله مؤذن زاده کلور (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1392
420000 ریال
محمدرضا نوروزی محمدرضا نوروزی
ناشر: ایران شناسی - 22 شهریور 1390
150000 ریال
سعیده بنی اسدی، سعید چراغی سعیده بنی اسدی
ناشر: ایران شناسی - 22 دی 1392
2400000 ریال
علیرضا زمانی علیرضا زمانی
ناشر: ایران شناسی - مهر 1395
1750000 ریال
محمدرضا آصف شایان محمدرضا آصف شایان
ناشر: ایران شناسی - بهمن 1394
950000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر)، واحد کارتوگرافی انتشارات ایرانشناسی (تهیه کننده) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 3 آذر 1392
60000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 28 خرداد 1393
50000 ریال
امیرحسین بختیاری (زیرنظر) امیرحسین بختیاری (زیرنظر)
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1391
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد