ترتیب بر اساس:
نیل کارلسون، مهرداد پژهان (مترجم) نیل کارلسون
ناشر: ارکان دانش - 24 مرداد 1401
1900000 ریال 1805000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 28 فروردین 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
رحیم عبادی، علی اصغر احمدی رحیم عبادی
ناشر: ارکان دانش - 19 اردیبهشت 1399
900000 ریال 855000 ریال
موسسه مهندسین نگهداری وتعمیرات ژاپن(JIPM)، علی حاج شیرمحمدی (مترجم) موسسه مهندسین نگهداری وتعمیرات ژاپن(JIPM)
ناشر: ارکان دانش - 21 خرداد 1394
900000 ریال 810000 ریال
داود مستوفی نژاد داود مستوفی نژاد
ناشر: ارکان دانش - 20 تیر 1401
2000000 ریال 1800000 ریال
پرویز کاملی، حمیدرضا مولویان جزی، فرهاد شهبازی دستجرده، هادی سلامتی (زیرنظر)، مهدی صفا (زیرنظر)، علی اکبر بابایی (زیرنظر) پرویز کاملی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 1387
146000 ریال 131400 ریال
مجید مرتضوی، مقداد کمالی مقدم (مترجم)، سمیه صفی (مترجم) مجید مرتضوی
ناشر: ارکان دانش - 9 اردیبهشت 1389
300000 ریال 270000 ریال
ویلیام سی لور، فرد ج. سانچز، آسیه سادات ملاباشی (مترجم) ویلیام سی لور
ناشر: ارکان دانش - 29 مهر 1393
100000 ریال 90000 ریال
محمد پوربافرانی(تدوین) محمد پوربافرانی(تدوین)
ناشر: ارکان دانش - 29 تیر 1395
140000 ریال 126000 ریال
محمدحسین فتحی، آرش حنیفی، بابک مستغاثی محمدحسین فتحی
ناشر: ارکان دانش - 27 آذر 1388
900000 ریال 810000 ریال
علی حاج شیرمحمدی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - 28 مرداد 1398
900000 ریال 810000 ریال
محمد چالکش امیری محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 6 اسفند 1398
550000 ریال
علی حاج شیرمحمدی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - 1398
700000 ریال
علی حاج شیرمحمدی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - 12 آبان 1397
700000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 28 مهر 1393
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 333 مورد