ترتیب بر اساس:
راندا برن، الهام حاجی باقری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (مترجم)، کاظم عابدینی مطلق (مترجم) راندا برن
ناشر: آئینه دانش - 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
480000 ریال 360000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: آئینه دانش - اسفند 1387
4000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، نشاط، دکتر باهر - 26 اسفند 1387
4000 ریال
ریتا مرهج، کاظم مطلق (مترجم)، زینب شبانکاری (مترجم)، حسنعلی میرزابیگی (ویراستار) ریتا مرهج
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، فراگفت، دکتر باهر - 29 آذر 1388
13000 ریال
زهرا اسحاقی، حسنعلی میرزابیگی، کاظم مطلق (ویراستار) زهرا اسحاقی
ناشر: آئینه دانش، فراگفت - 29 فروردین 1389
17000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فائز، نشاط - 20 اسفند 1386
4000 ریال
جارد دویل، روبرتا دویل، سیمین دانشور (مترجم)، زهرا عابدینی (مترجم)، کاظم مطلق (ویراستار) جارد دویل
ناشر: آئینه دانش، فراگفت، پگاسوس - 18 اسفند 1389
12000 ریال
سیدحسن فاضل، نصرالله مردانی (ویراستار) سیدحسن فاضل
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، پگاسوس - 31 خرداد 1391
30000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، نشاط، دکتر باهر - 1387
4000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش - اسفند 1387
4000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، نشاط، دکتر باهر - 26 اسفند 1386
4000 ریال
باربارا دی آنجلس، سمیه موحدی فرد (مترجم) باربارا دی آنجلس
ناشر: آئینه دانش - 1392
599000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش - اسفند 1387
4000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش - 1383
4000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فائز، نشاط - 20 اسفند 1386
4000 ریال
نمایش 1 - 15 از 330 مورد