ترتیب بر اساس:
پیترفردیناند دروکر، صمد قلی زاده (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: یاران، آذربایجان - 19 مرداد 1398
300000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
هاجر حضرتی بی شک، اختر حضرتی بی شک هاجر حضرتی بی شک
ناشر: یاران، آذربایجان - 9 دی 1398
300000 ریال
ناشر: آذربایجان - 9 اردیبهشت 1399
450000 ریال
ناشر: انتشارات آذربایجان - 19 مرداد 1398
150000 ریال
سیدمحمدحسین شهریار، حامد ماکویی (مترجم) سیدمحمدحسین شهریار
ناشر: آذربایجان - 9 آبان 1390
125000 ریال
جینی گراهام اسکات جینی گراهام اسکات
ناشر: یاران، آذربایجان - 6 اردیبهشت 1399
650000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن، اکرم علیزاده (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: آذربایجان - 1392
125000 ریال
علی حسین زاده داشقین علی حسین زاده داشقین
ناشر: انتشارات آذربایجان - دی 1397
150000 ریال
ناشر: یاران، آذربایجان - 19 مهر 1393
250000 ریال
اندرو متیوس اندرو متیوس
ناشر: یاران، آذربایجان - 23 اسفند 1393
269000 ریال
ناشر: آذربایجان - 22 خرداد 1398
200000 ریال
شهرام حسن زاده شهرام حسن زاده
ناشر: آذربایجان - دی 1397
150000 ریال
کنت اچ. بلانچارد، اسپنسر جانسون کنت اچ. بلانچارد
ناشر: انتشارات آذربایجان - 19 مرداد 1398
150000 ریال
ناشر: یاران، آذربایجان - دی 1395
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 202 مورد