بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
آنتونی آرلاتو، یحیی مدرسی (مترجم) آنتونی آرلاتو
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 26 تیر، 1384
210000 ریال
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - بهمن، 1394
200000 ریال
یحیی مدرسی، حسین سامعی، زهرا صفوی مبرهن یحیی مدرسی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1381
75000 ریال
ابراهیم مدرسی (گردآورنده) ابراهیم مدرسی (گردآورنده)
ناشر: صحیفه خرد - 25 آبان، 1388
30000 ریال
یحیی مدرسی، تهمینه شیخی (ویراستار)، مجید اسماعیلی زارع (زیرنظر) یحیی مدرسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 26 اردیبهشت، 1391
180000 ریال
یحیی مدرسی، کوروش صفوی، شهین نعمت زاده، احمد سمیعی، احمد سروری، محمد پروری (به اهتمام) یحیی مدرسی
ناشر: طرح آینده - 23 تیر، 1387
30000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد