ترتیب بر اساس:
علی نویدیان، حمید پورشریفی علی نویدیان
ناشر: سخن گستر - 05 اردیبهشت، 1391
40000 ریال
حمید پورشریفی حمید پورشریفی
ناشر: سنجش، سنجش تکمیلی - تیر، 1395
260000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دی، 1394
90000 ریال
ویلیام میلر، استفن رولنیک، هال آر کوویتز، هنی ا. وسترا، حمید پورشریفی (مترجم)، محمدرضا عابدی (مترجم)، علی نویدیان (مترجم)، نورمحمد بخشانی (مترجم) ویلیام میلر
ناشر: سخن گستر - 10 مهر، 1389
80000 ریال
ویلیام میلر، استفن رولنیک، کریستوفر سی بوچلر، حمید پورشریفی (مترجم)، سیداحمد احمدی (مترجم)، علی نویدیان (مترجم)، نورمحمد بخشانی (مترجم) ویلیام میلر
ناشر: سخن گستر - 10 مهر، 1389
50000 ریال
حمید پورشریفی (مترجم)، فریبا زرانی (مترجم)، ناصر گودرزی (مترجم)، طیبه فردوسی (مترجم)، رضا باقریان سرارودی (مترجم)، حیدر اسلامی شهربابکی (مترجم)، محمود ایروانی (زیرنظر) حمید پورشریفی (مترجم)
ناشر: جیحون - 27 شهریور، 1387
48000 ریال
حمید پورشریفی، علیرضا داوری، فریبا زرانی، معصومه وقار، نفیسه خلجی حمید پورشریفی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 23 شهریور، 1384
نمایش 1 - 7 از 7 مورد