بسط دادن نتایج
محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
هایدی تافلر، آلوین تافلر، رضا امیررحیمی (مترجم) هایدی تافلر
ناشر: ماهی - 13 اسفند، 1397
850000 ریال
ناشر: آدینه - 1398
100000 ریال 75000 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر آلوین تافلر
ناشر: ماهی - بهمن، 1396
850000 ریال
آلوین تافلر آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - 20 مهر، 1398
900000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - دی، 1397
900000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی(مقدمه) آلوین تافلر
ناشر: فرهنگ نشر نو - 20 مهر، 1398
720000 ریال
ناشر: نشر نو - 30 شهریور، 1398
1000000 ریال
آلوین تافلر، داوود بی نیاز (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: مهراوه عصر - 24 بهمن، 1386
10000 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر، محمدرضا جعفری (مترجم)، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: آسونه - 1381
28500 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر، مرتضی ذوالانوار (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: معیار اندیشه - 14 آذر، 1385
13000 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر آلوین تافلر
ناشر: فرا - آذر، 1395
175000 ریال
داود بی نیاز (مترجم) داود بی نیاز (مترجم)
ناشر: مهراوه عصر - 1386
10000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - 23 فروردین، 1385
95000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم)، حشمت الله کامرانی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - 1383
85000 ریال
آلوین تافلر، هایدی تافلر آلوین تافلر
ناشر: اطلاعات - 20 اسفند، 1393
120000 ریال
آلوین تافلر، شهین دخت خوارزمی (مترجم) آلوین تافلر
ناشر: علم - 03 تیر، 1386
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد