بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
مانفرد اولمان، فریدون بدره ای (مترجم) مانفرد اولمان
ناشر: توس - 21 اسفند، 1389
100000 ریال
ارزینا لالانی، فریدون بدره ای (مترجم) ارزینا لالانی
ناشر: فرزان روز - 1381
250000 ریال
فریدون بدره ای، فرهاد دفتری فریدون بدره ای
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - دی، 1394
250000 ریال
فرهاد دفتری، فریدون بدره ای (مترجم) فرهاد دفتری
ناشر: فرزان روز - اردیبهشت، 1397
950000 ریال
فرهاد دفتری، فریدون بدره ای (مترجم) فرهاد دفتری
ناشر: فرزان روز - 20 اردیبهشت، 1388
350000 ریال
فریدون بدره ای (مترجم)، فرهاد دفتری (تدوین) فریدون بدره ای (مترجم)
ناشر: فرزان روز - 10 آبان، 1390
150000 ریال
پیتر ویلی، فریدون بدره ای (مترجم) پیتر ویلی
ناشر: فرزان روز - 25 مرداد، 1391
150000 ریال
فرهاد دفتری، فریدون بدره ای (مترجم) فرهاد دفتری
ناشر: فرزان روز - 06 آذر، 1391
100000 ریال
فریدون بدره ای، نادیا ابوجمال فریدون بدره ای
ناشر: فرزان روز - 1383
150000 ریال
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - مهر، 1394
300000 ریال
نادیا ابوجمال، فریدون بدره ای (مترجم) نادیا ابوجمال
ناشر: فرزان روز - 29 مهر، 1392
150000 ریال
آنه ماری شیمل، فریدون بدره ای (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: توس - 16 تیر، 1389
90000 ریال
هری امرسن فازدیک، فریدون بدره ای (مترجم) هری امرسن فازدیک
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور، 1396
85000 ریال
ناشر: فرزان روز - 1382
120000 ریال
ویلیام جیمز، عبدالکریم رشیدیان (مترجم)، فریدون بدره ای (ویراستار) ویلیام جیمز
ناشر: علمی و فرهنگی - 17 تیر، 1392
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد