ترتیب بر اساس:
محبوبه جلالی بیداخویدی، علی درویش زاده محبوبه جلالی بیداخویدی
ناشر: داد و دانش - 29 بهمن، 1392
160000 ریال
علی درویش زاده علی درویش زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1382
24310 ریال
علی درویش زاده، نیره توکلی (ویراستار)، محمد ولی زاده (ویراستار) علی درویش زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 05 آبان، 1389
35000 ریال
علی درویش زاده (مترجم)، ایمان شریفیان (مترجم) علی درویش زاده (مترجم)
ناشر: داد و دانش - 13 شهریور، 1392
90000 ریال
علی درویش زاده علی درویش زاده
ناشر: داد و دانش - 03 اسفند، 1392
100000 ریال
مهین محمدی، علی درویش زاده مهین محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 مرداد، 1384
22620 ریال
مهین محمدی، علی درویش زاده، ابوالقاسم وامقی (ویراستار) مهین محمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 فروردین، 1389
21000 ریال
سیدعلی اکبر احمدی، محمدرضا فریدی، علی صالحی، حسن درویش (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) سیدعلی اکبر احمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت، 1392
115000 ریال
محمدرضا نجفی، محمد اسکندری، سیدمحمودرضا بهبهانی، علی فرزانه، عباس گلی، عباس فرشاد، علی آبکار، بهنام باغبان زاده، کوروش خوش الهام، سیدجمال خواجه الدین، علی درویش صفت، روشنک درویش زاده، سینا سپهری، مسعود شریف، بابک نعیمی محمدرضا نجفی
ناشر: آموزش و ترویج کشاورزی - 09 اسفند، 1393
850000 ریال
علی درویش زاده، محمود صداقت (ویراستار) علی درویش زاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان، 1387
19110 ریال
ناشر: امیرکبیر - تیر، 1397
180000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن، 1394
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد