ترتیب بر اساس:
مایکل الیوت، محمود مزینانی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) مایکل الیوت
ناشر: پیدایش - 1384
140000 ریال
حمیدرضا داداشی (ویراستار)، امیر مفتون (تصویرگر) حمیدرضا داداشی (ویراستار)
ناشر: پیدایش - آبان، 1396
130000 ریال
سوزان هپبرن، مجید عمیق (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) سوزان هپبرن
ناشر: پیدایش - 22 مرداد، 1385
80000 ریال
حمیدرضا داداشی (ویراستار)، مژگان کلهر (بازنویسی)، مانلی منوچهری (نقاش) حمیدرضا داداشی (ویراستار)
ناشر: پیدایش - 14 آبان، 1391
150000 ریال
آنیتا نایک، مینا اخباری آزاد (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) آنیتا نایک
ناشر: پیدایش - 06 بهمن، 1386
130000 ریال
آنیتا نایک، فاطمه زمانی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) آنیتا نایک
ناشر: پیدایش - 16 بهمن، 1384
130000 ریال
هایکه کواچ، مونیکا پرویک، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) هایکه کواچ
ناشر: پیدایش - 07 تیر، 1385
130000 ریال
مارگوت هلمیس، نیکی خوگر (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) مارگوت هلمیس
ناشر: پیدایش - 19 مهر، 1388
120000 ریال
الکه پل، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) الکه پل
ناشر: پیدایش - 19 آذر، 1384
90000 ریال
جان بلرز، شهره نورصالحی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) جان بلرز
ناشر: پیدایش - 13 آبان، 1388
35000 ریال
اورل استاین، ناصر زاهدی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) اورل استاین
ناشر: پیدایش - 15 اسفند، 1391
110000 ریال
محمدبن حسن بیهقی، حمیدرضا داداشی (ویراستار)، حسین فتاحی (بازنویسی)، کمال طباطبایی (تصویرگر) محمدبن حسن بیهقی
ناشر: پیدایش - 01 آبان، 1392
120000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 23 دی، 1388
40000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 12 بهمن، 1389
35000 ریال
یاکوب لودویک کارل گریم، ویلهلم کارل گریم، پرستو پنجه شاهی (مترجم)، حمیدرضا داداشی (ویراستار) یاکوب لودویک کارل گریم
ناشر: پیدایش - 01 آبان، 1387
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد