ترتیب بر اساس:
جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی
ناشر: چالش - 7 شهریور 1400
1950000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1398
100000 ریال 70000 ریال
جفری یانگ، ژانت کلوسکو، حسن حمیدپور (مترجم)، الناز پیرمرادی (مترجم)، ناهید گلی زاده (مترجم) جفری یانگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - 17 آبان 1400
900000 ریال
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 20 خرداد 1398
330000 ریال
ناشر: چالش - 19 آبان 1399
1100000 ریال
نیکلاس دارواش نیکلاس دارواش
ناشر: چالش - 11 مرداد 1399
600000 ریال
استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) استیو نیسون
ناشر: چالش - 1400
1650000 ریال
ناشر: چالش - 1399
650000 ریال
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
750000 ریال
جو فراست، نگار رضایی (ویراستار)، محمدولی سهامی(زیرنظر) جو فراست
ناشر: زوار - 4 شهریور 1399
780000 ریال
رضا صبری، کامیار فراهانی فرد رضا صبری
ناشر: چالش - 1398
100000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 1399
300000 ریال
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 4 آبان 1400
350000 ریال 315000 ریال
نیما آزادی نیما آزادی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 4 شهریور 1399
430000 ریال
محمد شعبانی محمد شعبانی
ناشر: دانش پژوهان جوان - 27 آبان 1399
300000 ریال
استیون پی. رابینز، سیدمهدی الوانی (مترجم)، حسن دانایی فرد (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: صفار - 14 بهمن 1399
1500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 705,319 مورد