ترتیب بر اساس:
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سودابه افشارپور (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 3 اسفند 1389
55000 ریال 49500 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: شهد - 1387
25000 ریال 22500 ریال
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، محسن لوح موسوی، مرتضی پیروزی، حبیب تهرانی زاده، پریسا کرمانی زاده یونس لطفی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 22 آبان 1389
60000 ریال
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سودابه افشارپور (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 3 اسفند 1389
55000 ریال
یونس لطفی (ویراستار)، بهار سعوه (شاعر) یونس لطفی (ویراستار)
ناشر: آهنگ فردا - تیر 1395
70000 ریال
سیروان شیخی (گردآورنده)، یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) سیروان شیخی (گردآورنده)
ناشر: اساتید - 26 دی 1384
65000 ریال
سیروان شیخی (گردآورنده)، یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) سیروان شیخی (گردآورنده)
ناشر: اساتید - 26 دی 1384
45000 ریال
یونس لطفی، فرزانه ضمیری عبدالهی یونس لطفی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - بهمن 1394
150000 ریال
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 27 آذر 1385
15000 ریال
یونس لطفی، فرزانه ضمیری عبدالهی، میترا رضاپور یونس لطفی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 29 آبان 1398
1000000 ریال
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1383
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: تحفه - 1383
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: تحفه - 1383
نمایش 1 - 13 از 13 مورد