ترتیب بر اساس:
یعقوب فرجامی (مترجم) یعقوب فرجامی (مترجم)
ناشر: آتی نگر - دی 1399
2300000 ریال 2070000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
لوکا ماسارون، آلبرتو بوسکتی، یعقوب فرجامی (مترجم)، محمدمعین فاضلی (مترجم) لوکا ماسارون
ناشر: وینا، آتی نگر - تیر 1398
750000 ریال
رامین مولاناپور (مترجم)، یعقوب فرجامی (مترجم) رامین مولاناپور (مترجم)
ناشر: آتی نگر - مرداد 1394
1850000 ریال
یعقوب فرجامی یعقوب فرجامی
ناشر: آتی نگر - مرداد 1394
380000 ریال
کیم وارن، یعقوب فرجامی (مترجم) کیم وارن
ناشر: آتی نگر - دی 1396
160000 ریال
جیم داگن، یعقوب فرجامی (مترجم) جیم داگن
ناشر: وینا، آتی نگر - مرداد 1399
470000 ریال
رامش شاردا، دورسان دیلن، افرائیم توربان، یعقوب فرجامی (مترجم) رامش شاردا
ناشر: وینا، آتی نگر - مرداد 1399
3800000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد