ترتیب بر اساس:
برتولد اشپولر، یعقوب آژند (مترجم) برتولد اشپولر
ناشر: گستره - 28 بهمن 1388
600000 ریال 540000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: فرهنگستان هنر - 5 اسفند 1393
750000 ریال 675000 ریال
جان هاسپرس، راجر اسکراتن، یعقوب آژند (مترجم) جان هاسپرس
ناشر: دانشگاه تهران - 10 اسفند 1398
480000 ریال
شیلا بلر، جاناتان بلوم، یعقوب آژند (مترجم)، فائزه دینی (مترجم) شیلا بلر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1397
770000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 دی 1399
770000 ریال
آن کاترین سواین فورد لمبتون، یعقوب آژند (مترجم) آن کاترین سواین فورد لمبتون
ناشر: نشر نی - 5 شهریور 1399
680000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
2700000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
1400000 ریال
آن کاترین سواین فورد لمتون، یعقوب آژند (مترجم) آن کاترین سواین فورد لمتون
ناشر: امیرکبیر - 7 مرداد 1391
79000 ریال
یعقوب آژند (مترجم)، چارلز عیسوی (ویراستار) یعقوب آژند (مترجم)
ناشر: گستره - 1389
700000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: جامی - 24 فروردین 1393
1800000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 8 اردیبهشت 1387
10000 ریال
یعقوب آژند یعقوب آژند
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 19 فروردین 1387
13000 ریال
رومن گیرشمن، یعقوب آژند (مترجم) رومن گیرشمن
ناشر: مولی - 17 خرداد 1399
1300000 ریال
مادلین هالاید، هرمان گوتس، یعقوب آژند (مترجم) مادلین هالاید
ناشر: مولی - 7 مرداد 1391
980000 ریال
نمایش 1 - 15 از 68 مورد