ترتیب بر اساس:
متانت سعادت مند، یدالله مهرعلی زاده (مترجم) متانت سعادت مند
ناشر: رسش - 1383
34000 ریال 30600 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
یدالله مهرعلی زاده، قربانعلی سلیمی (ویراستار)، نصرالله امامی(ویرایشگر) یدالله مهرعلی زاده
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - اسفند 1384
430000 ریال 387000 ریال
یدالله مهرعلیزاده، محمدرضا علم، مسعود صفایی مقدم، ابراهیم صالحی عمران، مرتضی کوکبی (ویراستار) یدالله مهرعلیزاده
ناشر: دانشگاه شهید چمران - مهر 1393
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: آییژ - مرداد 1384
15000 ریال
یدالله مهرعلی زاده، احسان مقدس پور، نسترن جودزاده یدالله مهرعلی زاده
ناشر: راه معاصر - تیر 1393
150000 ریال
یدالله مهرعلی زاده، ابراهیم صالحی عمران یدالله مهرعلی زاده
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مازندران - دی 1393
100000 ریال
یدالله مهرعلی زاده، متانت سعادت مند (ویراستار) یدالله مهرعلی زاده
ناشر: رسش - اسفند 1386
34000 ریال
یدالله مهرعلی زاده، عادل سواعدی (ویراستار)، سکینه شاهی (ویراستار) یدالله مهرعلی زاده
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - بهمن 1389
یدالله مهرعلی زاده، محمدرضا عبدی، نجفعلی رضایی آباده (ویراستار) یدالله مهرعلی زاده
ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) - بهمن 1389
مایکل آرمسترانگ، علی اکبر کریم پور (مترجم)، زهرا هیبت اله (مترجم)، یدالله مهرعلی زاده (مترجم) مایکل آرمسترانگ
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - فروردین 1401
1100000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد