ترتیب بر اساس:
مهدی طالب پور، ناهید بیژه، یاسر گاراژیان مهدی طالب پور
ناشر: پادینا، دانشگاه نیشابور - مرداد 1399
540000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
زهره ابراهیمی، یاسر گاراژیان، امین رشیدلمیر زهره ابراهیمی
ناشر: پادینا، دانشگاه نیشابور - مرداد 1399
450000 ریال
گریگوری وایت، حمید اراضی (مترجم)، نوید لطفی (مترجم)، یاسر گاراژیان (مترجم)، بهمن میرزایی (ویراستار) گریگوری وایت
ناشر: دانشگاه گیلان - تیر 1391
85000 ریال
یاسر گاراژیان (ویراستار)، محمد حسن زاده غفوری (ویراستار)، راضیه ایرانی (ویراستار)، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)، محمد سررشته داری (تدوین)، رضا فتحی (عکاس) یاسر گاراژیان (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
80000 ریال
یاسر گاراژیان، پدرام امیدی یاسر گاراژیان
ناشر: ارشد سپاهان - اسفند 1395
80000 ریال
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1396
120000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد