ترتیب بر اساس:
ریچاردادوین سانتگ، گوردن جان ون وایلن، ایرج امیری بهقدم (مترجم)، مهدی امیری بهقدم (مترجم) ریچاردادوین سانتگ
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - خرداد 1393
225000 ریال 180000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: اسفند، نما - شهریور 1390
400000 ریال
ریچاردادوین سونتاگ، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، مجتبی ضیایی (مترجم)، رضا حسینی (مترجم)، تقی ابتکار (مترجم) ریچاردادوین سونتاگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - فروردین 1389
140000 ریال
ریچاردادوین سانتگ، کلاوس بورگناک، گوردن جان ون وایلن، فرشید علم بیگی (مترجم)، علی زمانی (مترجم) ریچاردادوین سانتگ
ناشر: ناقوس - مهر 1391
300000 ریال
کلاوس بوگناک، گوردن جان ون وایلن، ایرج امیری بهقدم (مترجم)، مهدی امیری بهقدم (مترجم) کلاوس بوگناک
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - تیر 1398
900000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نما، جهان فردا - شهریور 1389
110000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - مهر 1387
400000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1387
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - مهر 1388
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، صفا برهانی (مترجم)، مازیار کاظمی (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - مهر 1388
90000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
150000 ریال
کلاوس بورگناک، گوردن جان ون وایلن، ریچاردادوین زونتاگ، احسان براتی کلاوس بورگناک
ناشر: امید انقلاب، موسسه انتشاراتی فرهنگی فکر خلاق نوین - اسفند 1386
41500 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - بهمن 1386
125000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: جهان فردا، آذرجم - اردیبهشت 1386
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - بهمن 1385
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد