ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 6 آذر 1398
1900000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 112000 ریال
گری گراث مارنات، محمدرضا نیکخو (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 13 شهریور 1386
29000 ریال
ناشر: روان سنجی - آذر 1397
5800000 ریال
گری گراث مارنات، ای. جردن رایت، رضا عبدی (مترجم)، غلامرضا چلبیانلو (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: ابن سینا - 15 اردیبهشت 1398
500000 ریال
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 6 اسفند 1400
2100000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد