ترتیب بر اساس:
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
250000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
جورج فردریک بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
250000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
239000 ریال
حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، بهاره حاجی خانی (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) حبیب ضیغمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1387
99000 ریال
کارن س کارول، ژئو بروکس، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی(مقدمه) کارن س کارول
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
1300000 ریال
پاتریک مورای، نورخدا صادقی فرد، علی احمدی (مترجم)، رضا رنجبر (مترجم)، شیده وطنی (مترجم)، منوچهر احمدی هدایتی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (مترجم) پاتریک مورای
ناشر: اندیشه رفیع - 1383
44500 ریال
کوبایاشی، روزنتال، فالر، پاتریک مورای، علی احمدی (مترجم)، رضا رنجبر (مترجم)، نورخدا صادقی فرد (مترجم)، شیده وطنی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) کوبایاشی
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1384
49500 ریال
جورج فردریک بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - آذر 1388
250000 ریال
حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) حبیب ضیغمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع، نسل فردا - اسفند 1388
179000 ریال
شقایق انوری، حبیب ضیغمی، فخری حقی، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) شقایق انوری
ناشر: اندیشه رفیع - شهریور 1388
99000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - 1393
250000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
250000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد