محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
امیرحسین کریمی، مسعود مسعودی (ویراستار)، سیدمحمد رئیس السادات (ویراستار)، زهره نظری (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) امیرحسین کریمی
ناشر: پژوهندگان راه دانش - اردیبهشت 1384
53000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
امیرحسین کریمی، مسعود مسعودی، زهره نظری (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) امیرحسین کریمی
ناشر: پژوهندگان راه دانش - مهر 1384
20000 ریال
محسن اسماعیلی، هادی خدادادکنی، امیرحسین کریمی، مازیار عابدزاده، حسین پیرزاد، مهدی بادپروا، قاسم کیانی، زهره نظری (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) محسن اسماعیلی
ناشر: پژوهندگان راه دانش - آبان 1384
45000 ریال
مهدی نصیرزاده (ویراستار)، اسماعیل ابراهیمی نژاد (ویراستار)، زهره نظری (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) مهدی نصیرزاده (ویراستار)
ناشر: پژوهندگان راه دانش - خرداد 1385
20000 ریال
پیمان فضلی (بازنویسی)، پژمان حسینی راد (بازنویسی)، کیوان کمایی (زیرنظر)، سحر خضری (زیرنظر) پیمان فضلی (بازنویسی)
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - خرداد 1392
96000 ریال
محمدجواد ترکاشوند، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) محمدجواد ترکاشوند
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - دی 1391
105000 ریال
محمدتقی فردی، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) محمدتقی فردی
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - دی 1391
195000 ریال
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - دی 1391
87000 ریال
محمدجواد ترکاشوند، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) محمدجواد ترکاشوند
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - دی 1391
95000 ریال
محمدجواد ترکاشوند، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) محمدجواد ترکاشوند
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - بهمن 1391
95000 ریال
گروه تالیف فیزیک پژوهندگان عصر حکمت، فاطمه اسدی (زیرنظر)، اسماعیل ابراهیمی نژاد (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) گروه تالیف فیزیک پژوهندگان عصر حکمت
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - بهمن 1391
90000 ریال
صغری مشکینی (ویراستار)، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) صغری مشکینی (ویراستار)
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - دی 1391
83000 ریال
کیوان کمایی (زیرنظر)، فاطمه اسدی (زیرنظر) کیوان کمایی (زیرنظر)
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - بهمن 1391
124000 ریال
گروه تالیف ریاضیات پژوهندگان عصر حکمت، فاطمه اسدی (زیرنظر)، کیوان کمایی (زیرنظر) گروه تالیف ریاضیات پژوهندگان عصر حکمت
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - بهمن 1391
84000 ریال
ناشر: پژوهندگان عصر حکمت - بهمن 1391
162000 ریال
نمایش 1 - 15 از 234 مورد