ترتیب بر اساس:
فرزانه کریمی (مترجم)، کوروش پارسانژاد (طراح) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 6 دی 1389
10000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
فرزانه کریمی (مترجم)، کوروش پارسانژاد (طراح) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 6 دی 1389
10000 ریال
ام.گری نیومن، پاتریشیا رمانوسکی، فرناز فرود (مترجم)، کوروش پارسانژاد (ویراستار) ام.گری نیومن
ناشر: صابرین - 8 خرداد 1398
300000 ریال
هادی سیف، شهرام رجب زاده (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (طراح) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 شهریور 1390
20000 ریال
کلر ژوبرت، کوروش پارسانژاد(زیرنظر) کلر ژوبرت
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 23 اسفند 1397
70000 ریال
هادی سیف، شهرام رجب زاده (ویراستار)، علی خوش جام (عکاس)، کوروش پارسانژاد (گرافیست) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 شهریور 1390
25000 ریال
سعید روح افزا، کوروش پارسانژاد (طراح)، پیمان پورحسین (تصویرگر) سعید روح افزا
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 6 دی 1389
43000 ریال
احمدرضا احمدی، مینو کریم زاده (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (گرافیست) احمدرضا احمدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 23 دی 1393
80000 ریال
مصطفی رحماندوست، کوروش پارسانژاد (تصویرگر) مصطفی رحماندوست
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 11 دی 1385
6500 ریال
سوسن طاقدیس، عطیه مرکزی (تصویرگر)، کوروش پارسانژاد (طراح) سوسن طاقدیس
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 6 دی 1389
43000 ریال
هادی سیف، سهیلا احمدی (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (طراح) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 مهر 1390
17000 ریال
افسانه شعبان نژاد (شاعر)، کوروش پارسانژاد (طراح)، پرستو احدی (تصویرگر) افسانه شعبان نژاد (شاعر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 22 خرداد 1387
محمدجواد لیاقتدار، کوروش پارسانژاد (ویراستار) محمدجواد لیاقتدار
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 24 دی 1386
19000 ریال
داود لطف الله (شاعر)، کوروش پارسانژاد (زیرنظر) داود لطف الله (شاعر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مهر 1394
80000 ریال
فریده خرمی، کوروش پارسانژاد (زیرنظر) فریده خرمی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1394
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد