ترتیب بر اساس:
ام.گری نیومن، پاتریشیا رمانوسکی، فرناز فرود (مترجم)، کوروش پارسانژاد (ویراستار) ام.گری نیومن
ناشر: صابرین - خرداد 1398
650000 ریال 585000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
عباس جهانگیریان، مرضیه طلوع اصل (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (زیرنظر) عباس جهانگیریان
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1393
250000 ریال 225000 ریال
ویکی کاب، شهلا انتظاریان (مترجم)، کوروش پارسانژاد (زیرنظر) ویکی کاب
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1393
200000 ریال 180000 ریال
کوروش پارسانژاد (زیرنظر)، ناهید عسگری (طراح) کوروش پارسانژاد (زیرنظر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - اسفند 1393
600000 ریال 540000 ریال
فرزانه کریمی (مترجم)، کوروش پارسانژاد (طراح) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - دی 1389
10000 ریال
فرزانه کریمی (مترجم)، کوروش پارسانژاد (طراح) فرزانه کریمی (مترجم)
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - دی 1389
10000 ریال
هادی سیف، شهرام رجب زاده (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (طراح) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - شهریور 1390
20000 ریال
هادی سیف، شهرام رجب زاده (ویراستار)، علی خوش جام (عکاس)، کوروش پارسانژاد (گرافیست) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - شهریور 1390
25000 ریال
احمدرضا احمدی، مینو کریم زاده (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (گرافیست) احمدرضا احمدی
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دی 1393
80000 ریال
سعید روح افزا، کوروش پارسانژاد (طراح)، پیمان پورحسین (تصویرگر) سعید روح افزا
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دی 1389
43000 ریال
مصطفی رحماندوست، کوروش پارسانژاد (تصویرگر) مصطفی رحماندوست
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دی 1385
6500 ریال
سوسن طاقدیس، عطیه مرکزی (تصویرگر)، کوروش پارسانژاد (طراح) سوسن طاقدیس
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دی 1389
43000 ریال
داود لطف الله (شاعر)، کوروش پارسانژاد (زیرنظر) داود لطف الله (شاعر)
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مهر 1394
80000 ریال
محمدجواد لیاقتدار، کوروش پارسانژاد (ویراستار) محمدجواد لیاقتدار
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - دی 1386
19000 ریال
هادی سیف، سهیلا احمدی (ویراستار)، کوروش پارسانژاد (طراح) هادی سیف
ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - مهر 1390
17000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد