ترتیب بر اساس:
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 5 آبان 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، نعمت الله موسی پور، غلامرضا یادگارزاده کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: کتاب مهربان نشر - 16 آبان 1400
1600000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: سیمای دانش، آذر - 8 اسفند 1391
750000 ریال
سالی براون، کارولین ارلام، فیلیپ ریس، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم) سالی براون
ناشر: آییژ - 3 خرداد 1399
550000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 فروردین 1393
700000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، فریبرز محمدهادی کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 13 آذر 1392
200000 ریال
کوروش فتحی و اجارگاه، هومن دوستی کوروش فتحی و اجارگاه
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1394
120000 ریال
ناشر: کتاب مهربان نشر - 8 دی 1392
40000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: ایران زمین - 7 مهر 1386
170000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، سکینه واحدچوکده کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - تیر 1396
330000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، محرم آقازاده کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 26 فروردین 1390
350000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 16 مهر 1390
60000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 20 دی 1384
24000 ریال
مهرنوش خشنودی فر، کوروش فتحی واجارگاه مهرنوش خشنودی فر
ناشر: آییژ - 18 خرداد 1393
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد