محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
عادل سدرا، کنت کارلس اسمیت، خلیل باغانی (مترجم) عادل سدرا
ناشر: خراسان - مرداد 1399
1500000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، خلیل باغانی (مترجم)، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2200000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، محمود دیانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: نص - آذر 1389
280000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، محمود دیانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: نص - فروردین 1390
160000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، قدرت سپیدنام (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: علوم رایانه - دی 1402
4500000 ریال
عادل صدرا، کنت کارلس اسمیت عادل صدرا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - آبان 1396
500000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل صدرا، حمیدرضا رضایی نیا (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1389
120000 ریال
کنت کارلس اسمیت، مجید ملکان (مترجم)، هاله واحدی (مترجم)، عادل صدره (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: علوم دانشگاهی - 1381
60000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل شفیق سدره، محمود دیانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: نص - بهمن 1384
140000 ریال
کنت کارلس اسمیت، عادل شفیق سدره، محمود دیانی (مترجم) کنت کارلس اسمیت
ناشر: نص - دی 1394
490000 ریال
عادل صدرا، کنت کارلس اسمیت عادل صدرا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - بهمن 1395
400000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد