ترتیب بر اساس:
ریچاردادوین سانتگ، کلاوس بورگناک ریچاردادوین سانتگ
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1397
2000000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، ون وایلن، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: اسفند، نما - 14 شهریور 1390
400000 ریال
کلاوس بورگناک، محسن حسن وند (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نوپردازان - تیر 1394
1500000 ریال
ریچاردادوین سونتاگ، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، مجتبی ضیایی (مترجم)، رضا حسینی (مترجم)، تقی ابتکار (مترجم) ریچاردادوین سونتاگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 فروردین 1389
140000 ریال
ریچاردادوین سانتگ، کلاوس بورگناک، گوردن جان ون وایلن، فرشید علم بیگی (مترجم)، علی زمانی (مترجم) ریچاردادوین سانتگ
ناشر: ناقوس - 22 مهر 1391
300000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جی.ون. وایلن، کلاوس بورگناک، محمدعلی رمضانی (مترجم)، محسن حسنوند (مترجم)، جهانشاه میرزابیگی (ویراستار) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نوپردازان - 3 آبان 1389
1300000 ریال
ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، کلاوس بورگناک، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) ریچاردادوین زونتاک
ناشر: نما، جهان فردا - 27 شهریور 1389
110000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین سانتگ کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - اسفند 1395
400000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 27 مهر 1387
400000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 11 آبان 1387
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - 27 مهر 1388
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، صفا برهانی (مترجم)، مازیار کاظمی (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: سپاهان - 26 مهر 1388
90000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 23 آبان 1388
150000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: جهان فردا، آذرجم - 22 اردیبهشت 1386
80000 ریال
کلاوس بورگناک، ریچاردادوین زونتاک، گوردن جان ون وایلن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) کلاوس بورگناک
ناشر: نما، جهان فردا - 7 بهمن 1385
90000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد