ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 17 مهر 1400
2000000 ریال 1900000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
آزیتا محمودپور، کبری محمودی (ویراستار)، علی ابوالحسنی(گرافیست) آزیتا محمودپور
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 7 فروردین 1401
1750000 ریال 1662500 ریال
آزیتا محمودپور، کبری محمودی (ویراستار)، علی ابوالحسنی(گرافیست) آزیتا محمودپور
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 22 آبان 1400
1100000 ریال 1045000 ریال
جین نلسن، لین لات واچ، استفان گلن، کبری محمودی (ویراستار) جین نلسن
ناشر: امرود - 25 خرداد 1390
160000 ریال
کبری محمودی (ویراستار)، محمدامین آزرم (گردآورنده) کبری محمودی (ویراستار)
ناشر: پیشگامان پژوهش مدار - خرداد 1396
560000 ریال
کبری محمودی (ویراستار)، محمدامین آزرم (گردآورنده) کبری محمودی (ویراستار)
ناشر: پیشگامان پژوهش مدار - خرداد 1396
270000 ریال
ناشر: پیشگامان پژوهش مدار - 19 شهریور 1399
500000 ریال
کتایون احمدی، مهین صالحی مهرا، کبری محمودی (ویراستار) کتایون احمدی
ناشر: مبنای خرد - 6 دی 1391
60000 ریال
محمد دشتی، کبری محمودی (ویراستار) محمد دشتی
ناشر: مدرسه - 30 مهر 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد