ترتیب بر اساس:
آندره برتون، کاوه میرعباسی (مترجم) آندره برتون
ناشر: افق - شهریور 1401
850000 ریال 765000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
گابریل گارسیامارکز، کاوه میرعباسی (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
ریچارد باخ، کاوه میرعباسی (مترجم) ریچارد باخ
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1400
600000 ریال 250000 ریال
ژرژ سیمنون، کاوه میرعباسی (مترجم) ژرژ سیمنون
ناشر: طرح نو - تیر 1399
1000000 ریال 900000 ریال
آنتوان دو سنت اگزوپری، کاوه میرعباسی (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
600000 ریال 400000 ریال
ژرژ سیمنون، کاوه میرعباسی (مترجم) ژرژ سیمنون
ناشر: نیلوفر - تیر 1386
850000 ریال 765000 ریال
خورخه لوئیس بورخس، کاوه میرعباسی (مترجم) خورخه لوئیس بورخس
ناشر: ماهی - آذر 1399
400000 ریال 360000 ریال
گابریل گارسیامارکز، کاوه میرعباسی (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: کتاب سرای نیک - تیر 1402
2845000 ریال 2560500 ریال
سیمون دو بووار، کاوه میرعباسی (مترجم) سیمون دو بووار
ناشر: هاشمی - بهمن 1386
850000 ریال 765000 ریال
جروم دیوید سالینجر، کاوه میرعباسی (مترجم)، مهدی نوری (ویراستار)، علیرضا اسماعیل پور (ویراستار) جروم دیوید سالینجر
ناشر: ماهی - بهمن 1401
1000000 ریال 900000 ریال
مانوئل باثکت مونتالبان، کاوه میرعباسی (مترجم) مانوئل باثکت مونتالبان
ناشر: نیلوفر - آذر 1386
1550000 ریال 1395000 ریال
آلخو کارپانتیه، کاوه میرعباسی (مترجم) آلخو کارپانتیه
ناشر: کتاب نشر نیکا - اسفند 1390
700000 ریال 630000 ریال
ماریو بارگاس یوسا، کاوه میرعباسی (مترجم) ماریو بارگاس یوسا
ناشر: نیلوفر - فروردین 1393
950000 ریال 855000 ریال
فرناز تیمورازف (مترجم)، کاوه میرعباسی(گردآورنده) فرناز تیمورازف (مترجم)
ناشر: کتاب سرای نیک - بهمن 1401
795000 ریال 715500 ریال
کاوه میرعباسی(گردآورنده) کاوه میرعباسی(گردآورنده)
ناشر: کتاب سرای نیک - آبان 1398
495000 ریال 445500 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد