ترتیب بر اساس:
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم)، کیوان رحیمیان (مترجم)، پیام یزدانی (ویراستار) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - مرداد 1400
600000 ریال 540000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - شهریور 1400
1200000 ریال 1080000 ریال
ناشر: کتاب آمه - دی 1399
400000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - دی 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد