محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کارل برتیس، ادوارد اشوود، دیودای بروس، هوشنگ امیررسولی (مترجم) کارل برتیس
ناشر: ارجمند - آبان 1391
129000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
دیوید.ای برونس، کارل برتیس، ادوارد اشوود، هوشنگ امیررسولی (مترجم) دیوید.ای برونس
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1391
800000 ریال
کارل برتیس، ادوارد اشوود، دیودای بروس، جواد محمدنژاد (مترجم)، علی مطاع (مترجم)، فاطمه جوانی (مترجم)، معصومه رجبی بذل (مترجم)، محمد رخشان (مقدمه) کارل برتیس
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1389
345000 ریال
زریچهر وکیلی، کارل برتیس، ادوارد اشوود، پانته آ ایزدی (مترجم)، عباس صمدی (مترجم) زریچهر وکیلی
ناشر: اصلانی - 1383
43000 ریال
ادوارد اشوود، کارل برتیس، دیوید.ای برونس، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، حسین کرم سیا (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، مریم قره داغی (مترجم)، مهسان بنی جمالی (مترجم)، میثم مهدوی (مترجم)، امیرحسین عبدالعلی زاده صالح (مترجم)، سمیه کریمی (ویراستار)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) ادوارد اشوود
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1395
450000 ریال
ادوارد اشوود، کارل برتیس، دیوید.ای برونس، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، حسین کرم سیا (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، مریم قره داغی (مترجم)، مهسان بنی جمالی (مترجم)، میثم مهدوی (مترجم)، امیرحسین عبدالعلی زاده صالح (مترجم)، سمیه کریمی (ویراستار)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) ادوارد اشوود
ناشر: کتاب ارجمند - مهر 1395
350000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد