ترتیب بر اساس:
ماساتوشی ناکایاما، ژیلا پویان (مترجم) ماساتوشی ناکایاما
ناشر: فرازمان - 9 مرداد 1395
350000 ریال 315000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
پروس پاندولفینی، ژیلا پویان (مترجم) پروس پاندولفینی
ناشر: بوستان - 14 فروردین 1390
38000 ریال
نانسی بورستاین، ژیلا پویان (مترجم) نانسی بورستاین
ناشر: علم و ورزش - 5 تیر 1385
20000 ریال
بروس تگنر، ژیلا پویان (مترجم) بروس تگنر
ناشر: بوستان - 23 شهریور 1389
32000 ریال
هی ایل چو، ژیلا پویان (مترجم) هی ایل چو
ناشر: بوستان - 23 اردیبهشت 1385
38000 ریال
جف تنکرد، بیل تنکرد، ژیلا پویان (مترجم)، پژمان محمدعلی نژاد (به اهتمام) جف تنکرد
ناشر: علم و ورزش - 30 فروردین 1385
40000 ریال
جان مروین هاگ، ژیلا پویان (مترجم) جان مروین هاگ
ناشر: بوستان - 24 دی 1387
20000 ریال
بتی اسکرمپفر آزار، ژیلا پویان (مترجم) بتی اسکرمپفر آزار
ناشر: بوستان - 23 اردیبهشت 1385
25000 ریال
ماساتوشی ناکایاما، ژیلا پویان (مترجم) ماساتوشی ناکایاما
ناشر: علم و ورزش - 1382
14000 ریال
ماساتوشی ناکایاما، ژیلا پویان (مترجم) ماساتوشی ناکایاما
ناشر: علم و ورزش - 1381
14000 ریال
الینگتون داردن، عطاء الله محمدعلی نژاد، ژیلا پویان (مترجم) الینگتون داردن
ناشر: علم و ورزش - 1383
22000 ریال
پله، ژیلا پویان (مترجم) پله
ناشر: دانش - 8 اسفند 1386
42000 ریال
دان آنتونی، ژیلا پویان (مترجم) دان آنتونی
ناشر: دانش - 20 مهر 1390
25000 ریال
گرترود جاکوبز، ژیلا پویان (مترجم) گرترود جاکوبز
ناشر: دانش - 16 اردیبهشت 1388
20000 ریال
دائشیک کیم، ژیلا پویان (مترجم) دائشیک کیم
ناشر: علم و ورزش - 1382
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد