ترتیب بر اساس:
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
4200000 ریال 3570000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1402
3900000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، رحمت اعظمی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: برگ زیتون، نقش سیمرغ، مهرگان قلم - بهمن 1388
95000 ریال
ناشر: علمیران - خرداد 1398
800000 ریال
امیرعباس خامنیان، جلیل راسخی، چارلز دسور، ارنست کوه امیرعباس خامنیان
ناشر: عبادی - اسفند 1385
65000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، محمدصادق جوادی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: نقش سیمرغ - اسفند 1388
80000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، حسن میراب (مترجم)، رضا کرمی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: کیمیا گستر - مهر 1387
63000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، فرهاد آزادپور صالحی (مترجم)، جلیل راسخی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: آشینا - 1381
19000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، فرهاد آزادپور صالحی (باهمکاری)، امیرعباس خامنیان (به اهتمام) چارلز دسور
ناشر: عبادی - بهمن 1384
36000 ریال
چارلز دسور، ارنست کوه، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) چارلز دسور
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1401
2100000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد