ترتیب بر اساس:
ام.آر گیلزپی، ام.تی استایلز، شیرین فصیحی (مترجم)، پیمان قاسمی (مترجم) ام.آر گیلزپی
ناشر: چهارباغ - 23 تیر 1386
19000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
پیمان قاسمی، حسن احمدی چوپلو پیمان قاسمی
ناشر: کار و دانشگاه - تیر 1397
120000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه - دی 1394
100000 ریال
پیمان قاسمی پیمان قاسمی
ناشر: توسعه علوم - 26 خرداد 1392
55000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد