ترتیب بر اساس:
پیترفردیناند دروکر، علی حسین کشاورزی (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 دی 1392
160000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
جیمز مارچ، پیترفردیناند دروکر جیمز مارچ
ناشر: نشر نی - 26 اسفند 1400
1200000 ریال
رام چاران، پیترفردیناند دروکر، محمدابراهیم محجوب (مترجم) رام چاران
ناشر: نشر نی - 24 اسفند 1400
1200000 ریال
فرانسیس هسلبین، پیترفردیناند دروکر فرانسیس هسلبین
ناشر: ابوعطا - خرداد 1396
840000 ریال
پیترفردیناند دروکر پیترفردیناند دروکر
ناشر: فرا - بهمن 1394
149000 ریال
پیترفردیناند دروکر، صمد قلی زاده (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: یاران، آذربایجان - 19 مرداد 1398
300000 ریال
ناشر: دایره - مهر 1396
450000 ریال
پیترفردیناند دروکر، مهدی قراچه داغی (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: نسل نو اندیش - 24 اسفند 1397
359000 ریال
پیترفردیناند دروکر، حسین محبی (مترجم)، جوزف ای. ماسیاریلو(تدوین) پیترفردیناند دروکر
ناشر: آوای نور - 15 آذر 1399
1000000 ریال
پیترفردیناند دروکر، جوزف ماچاریللو (به اهتمام) پیترفردیناند دروکر
ناشر: فرا - تیر 1395
175000 ریال
پیترفردیناند دروکر، محمد رجبی (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: حسام - آذر 1395
70000 ریال
پیترفردیناند دروکر، سروش ملک افضلی (مترجم) پیترفردیناند دروکر
ناشر: فرشید - شهریور 1396
150000 ریال
ناشر: پویه مهر اشراق - 20 مهر 1393
120000 ریال
جیمزچارلز کالینز، پیترفردیناند دروکر جیمزچارلز کالینز
ناشر: کنکاش - بهمن 1395
95000 ریال
پیترفردیناند دروکر پیترفردیناند دروکر
ناشر: هورمزد - اردیبهشت 1397
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد