محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ورنر نلسون، حسین فرشادمقدم (مترجم)، پوراندخت غلامی پورشیرازی (مترجم)، پیام کشاورزچافجیری (مترجم)، بهنام ثبوتی (ویراستار) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - 27 مرداد 1393
500000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: اشراقیه - 29 اردیبهشت 1392
325000 ریال
ورنر نلسون، بهنام ثبوتی (مترجم)، پیام کشاورز چافجیری (مترجم)، کیانوش خلیلی (مترجم) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - 1 مرداد 1391
282000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد