ترتیب بر اساس:
محمد پزشکی، محمداسماعیل نباتیان (ویراستار)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) محمد پزشکی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - خرداد 1389
37000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده)، مختار شیخ حسینی (به اهتمام) پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - شهریور 1395
300000 ریال
منصور میراحمدی، مرضیه علاقه بند (ویراستار)، محمدباقر انصاری (ویراستار)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده)، دبیرخانه کنگره بزرگداشت آخوند خراسانی (ره) (تهیه کننده) منصور میراحمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - اسفند 1390
32000 ریال
رجبعلی اسفندیار (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) رجبعلی اسفندیار (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - تیر 1390
55000 ریال
شریف لک زایی (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) شریف لک زایی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - تیر 1390
75000 ریال
علی اصغر نصرتی (ویراستار)، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی (تهیه کننده) علی اصغر نصرتی (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - مهر 1393
220000 ریال
محمدجواد نوروزی، محمدباقر انصاری (ویراستار)، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی (تهیه کننده) محمدجواد نوروزی
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - اسفند 1393
240000 ریال
علی اکبری معلم، پژوهشکده علوم واندیشه سیاسی (تهیه کننده) علی اکبری معلم
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - اردیبهشت 1394
190000 ریال
محمداسماعیل نباتیان (ویراستار)، مرتضی یوسفی راد (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) محمداسماعیل نباتیان (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - شهریور 1389
31000 ریال
رضا نجف زاده (ویراستار)، داود فیرحی (به اهتمام)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (تهیه کننده) رضا نجف زاده (ویراستار)
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - آذر 1387
37000 ریال
محمود فلاح، محمدباقر انصاری (ویراستار)، محمد سوری (ویراستار)، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی(تهیه کننده) محمود فلاح
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - اسفند 1401
1350000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد