ترتیب بر اساس:
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش - آبان 1396
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش - آبان 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم)، فاطمه مهراب پور (ویراستار) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش - آذر 1390
1100000 ریال 990000 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش - بهمن 1398
950000 ریال 855000 ریال
پل مکنا، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش - مهر 1393
1350000 ریال 1215000 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: نسل نو اندیش - آبان 1396
2199000 ریال 1979100 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - اسفند 1396
950000 ریال 855000 ریال
پل مکنا، مریم فتاح زاده (مترجم) پل مکنا
ناشر: نسل نو اندیش - اسفند 1399
999000 ریال 899100 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم) پل مکنا
ناشر: نسل نو اندیش - بهمن 1398
1399000 ریال 1259100 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - اردیبهشت 1396
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: آذر - آبان 1397
1350000 ریال 1215000 ریال
پل مکنا، آزاده اعرابی (مترجم)، محمد علی پور (ویراستار) پل مکنا
ناشر: نسل نو اندیش - تیر 1402
999000 ریال 899100 ریال
ناشر: قطره، کتابسرای میردشتی - آذر 1399
650000 ریال 585000 ریال
پل مکنا، لادن گنجی (مترجم)، کیوان سپانلو (مترجم)، فاطمه مهراب پور (ویراستار)، فروزنده رضانژاد (ویراستار) پل مکنا
ناشر: سیمای دانش، آذر - بهمن 1395
650000 ریال
ناشر: معیار اندیشه - خرداد 1397
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 32 مورد