ترتیب بر اساس:
پل جی. مایر، دیک رو، کنت اچ. بلانچارد، مامک بهادرزاده (مترجم) پل جی. مایر
ناشر: آوین - آذر 1401
460000 ریال 414000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
حسین محمودیان (مترجم)، دیوید لوکاس(به اهتمام)، پل جی. مایر(به اهتمام) حسین محمودیان (مترجم)
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - خرداد 1394
150000 ریال
دیک رو، کنت اچ. بلانچارد، پل جی. مایر دیک رو
ناشر: فرهوش - اردیبهشت 1399
180000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد