ترتیب بر اساس:
ربکا اسمال، مریم رنجبر (مترجم)، سمیه حجازی (مترجم)، پروین منصوری (مترجم)، زهرا صفاریان (ویراستار)، هدی برنجی اردستانی (ویراستار) ربکا اسمال
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
1200000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
پاتریس ام. هیلی، ادوین جاکوبسن، سوده محبی رسا (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، پروین منصوری(زیرنظر)، منوچهر قارونی(زیرنظر) پاتریس ام. هیلی
ناشر: اندیشه رفیع - مهر 1399
400000 ریال
پروین منصوری پروین منصوری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - شهریور 1384
28000 ریال
پروین منصوری، محمدرضا امیدظهور، کامران نیک فرجام پروین منصوری
ناشر: کتاب میر - 1383
16500 ریال
پروین منصوری، محمد باغستانی، حسین وحدتی پروین منصوری
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - فروردین 1386
پروین منصوری (به اهتمام) پروین منصوری (به اهتمام)
ناشر: خجسته - مرداد 1387
40000 ریال
فرد فری، پروین منصوری (مترجم) فرد فری
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1399
400000 ریال
توماس پی. هبیف، پروین منصوری (مترجم)، رضا چلنگری (مترجم)، عبداله عیسی زاده اهرنجانی (مترجم)، ناهید نیک خواه (مترجم) توماس پی. هبیف
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
950000 ریال
ربکا اسمال، پروین منصوری (مترجم)، معصومه روحانی نسب (مترجم)، نیکو مظفری (مترجم)، نیلوفر نجارنوبری (مترجم) ربکا اسمال
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1397
800000 ریال
تامس هبیف، پروین منصوری (مترجم)، پژمان مباشر (مترجم)، البرز صلواتی (مترجم)، نازنین سادات نبوی (مترجم)، محمدرضا عیدی (مترجم)، شیده یزدانیان (ویراستار)، مهدی کربلائیان (ویراستار)، داود خداآمرزیده (ویراستار) تامس هبیف
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1390
345000 ریال
تامس هبیف، پروین منصوری (مترجم)، البرز صلواتی (مترجم)، پژمان مباشر (مترجم)، نازنین سادات نبوی (ویراستار) تامس هبیف
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1388
189000 ریال
پروین منصوری (مترجم)، سیدمهدی طبایی (مترجم) پروین منصوری (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1395
490000 ریال
پروین منصوری (به اهتمام) پروین منصوری (به اهتمام)
ناشر: شرکت سهامی انتشار - تیر 1395
500000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد