ترتیب بر اساس:
رابرت بولاند، مارسیا ال، کریسی وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم) رابرت بولاند
ناشر: ارجمند - 21 مهر 1400
2200000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
پروین جمشیدیان قلعه شاهی پروین جمشیدیان قلعه شاهی
ناشر: کتاب ارجمند - 21 بهمن 1398
200000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوند خانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: ارجمند - 21 دی 1401
2500000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد