ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - 17 تیر، 1391
80000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 1398
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 01 مرداد، 1393
120000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 اردیبهشت، 1388
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 18 شهریور، 1393
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 18 شهریور، 1393
150000 ریال
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1393
140000 ریال
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 24 فروردین، 1394
120000 ریال
پژمان اسماعیلی، زیور کریمی پور، پرویز کردوانی (مقدمه) پژمان اسماعیلی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 10 خرداد، 1393
100000 ریال
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: علم - 29 مهر، 1392
125000 ریال 117500 ریال
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
220000 ریال
پرویز کردوانی پرویز کردوانی
ناشر: دانش نگار - 27 آبان، 1392
100000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
220000 ریال 198000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - اسفند، 1395
220000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 اردیبهشت، 1388
80000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 30 آبان، 1386
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد