ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
210000 ریال 168000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 520000 ریال
پرویز نصیری، امیر حاج سلمانی پرویز نصیری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 مهر 1397
270000 ریال 216000 ریال
ناشر: ورجاوند - 1393
180000 ریال 162000 ریال
راس مک دونالد، پرویز نصیری (مترجم) راس مک دونالد
ناشر: ورا - 30 تیر 1399
490000 ریال 441000 ریال
راس مک دونالد، پرویز نصیری (مترجم) راس مک دونالد
ناشر: ورا - 30 تیر 1399
490000 ریال 441000 ریال
سیدعلی اکبر احمدی، پرویز نصیری، علی صالحی، مسعود یارمحمدی (ویراستار)، رضا رسولی (ویراستار) سیدعلی اکبر احمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 مرداد 1399
460000 ریال
پرویز نصیری، فرهاد شقاقی، باقر مقدس زاده (ویراستار)، علی شادرخ (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 خرداد 1399
460000 ریال
پرویز نصیری، محمدهادی خسروی راد (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 شهریور 1399
370000 ریال
پرویز نصیری، علی قربانی پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1394
62000 ریال
پرویز نصیری، محمدعلی ابراهیمی پرویز نصیری
ناشر: یادواره کتاب - 6 اسفند 1391
450000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
290000 ریال
برایان منلی، پرویز نصیری (مترجم)، پریسا حاج قربانی (مترجم)، نرگس عباسی (ویراستار) برایان منلی
ناشر: پیام رسان - 25 خرداد 1390
45000 ریال
منصوره قدسی، حسین حسنی، سعید امیری، مسعود یارمحمدی (ویراستار)، پرویز نصیری (ویراستار) منصوره قدسی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 تیر 1393
64000 ریال
امرالله جعفری، پرویز نصیری، مالک دلیر، محسن علایی (ویراستار) امرالله جعفری
ناشر: رهنمای اندیشمند - 11 آبان 1393
80000 ریال
پرویز نصیری، محمدهادی خسروی راد، غلامرضا رضایی پورالماسی، نرگس عباسی (ویراستار)، مسعود یارمحمدی (ویراستار) پرویز نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 مهر 1390
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد