محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1401
4200000 ریال 3570000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، فرخ آزرم، احمد فیض دیزجی، حمیدرضا جمالی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1389
1600000 ریال 1440000 ریال
ارنست کوه، چارلز دسور، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) ارنست کوه
ناشر: دانشگاه تهران - 1402
3900000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، علی خاکی صدیق (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1393
520000 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، محمد یاوری، فرخ آرزم، احمد فیض دیزجی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1389
300000 ریال
دیویدکئون چنگ، محمد قوامی (مترجم)، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
3500000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، علی خاکی صدیق (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: جاودان خرد، نصیر بصیر - آذر 1391
400000 ریال
فرخ آرزم، حمیدرضا جمالی، پرویز جبه دارمارالانی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی فرخ آرزم
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1392
150000 ریال
آلن اوپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، بهمن زنج (مترجم) آلن اوپنهایم
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1391
380000 ریال
پرویز جبه دارمارالانی، علی خاکی صدیق پرویز جبه دارمارالانی
ناشر: جاودان خرد، نصیر بصیر - آذر 1391
90000 ریال
محمد یاوری، فرخ آرزم، پرویز جبه دارمارالانی، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی محمد یاوری
ناشر: دانشگاه تهران - دی 1390
120000 ریال
کاتسوهیکو اوگاتا، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، علی خاکی صدیق (مترجم) کاتسوهیکو اوگاتا
ناشر: دانشگاه تهران - بهمن 1390
520000 ریال
آلن اوپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، بهمن زنج (مترجم) آلن اوپنهایم
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1391
380000 ریال
حمید لسانی، علی خاکی صدیق، پرویز جبه دارمارالانی، محمد یاوری، فرخ آرزم، احمد فیض دیزجی حمید لسانی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1386
450000 ریال
الن وی اپنهایم، الن سی ویلسکی، حمید نواب، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم)، بهمن زنج (مترجم) الن وی اپنهایم
ناشر: دانشگاه تهران - 1392
380000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد